Noutăți

Solenoid Concept SRL (P3) recrutează evaluatori independenți în cadrul proiectului POCU : „Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea-Livezi”, cod SMIS: 139983;

✅ Evaluatorii indepedenți trebuie să aibă experiență dovedită în următoarele domenii:
– Reprezentant public – 1 persoană;
– Reprezentant educație – 1 persoană.

✍ Cei doi evaluatori vor evalua independent planuri de afaceri depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri lansat de Comuna Vizantea-Livezi. În cadrul concursului vor putea depune planuri de afaceri persoane ce fac parte din grupul țintă constituit în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea-Livezi”, cod SMIS: 139983. În cadrul concursului se vor selecta și finanța 14 planuri de afaceri.

Evaluarea planurilor de afaceri de către evaluatorii independenți se va desfășura ulterior finalizării etapei de evaluare de către evaluatorii angajați P3.

❗ Dacă sunteți interesați de ocuparea acestui post vă rugăm să ne trimiteți CV-ul pănă la data de
27.06.2022, la sediul Solenoid Concept SRL, situat in Focșani, str. Cuza Vodă nr. 73, jud. Vrancea.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa: solenoid.concept@gmail.com.

🚩 AFIR are în consultare publică ghidurile pentru submăsurile 16.4, 16.4a – sprijin acordat pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol, respectiv pomicol. 

💼 Valoarea maximă a sprijinului este de 250.000 de euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

✅  Cheltuielile eligibile acoperă:

 • studii/planuri
 • costurile de funcționare a cooperării
 • costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului (inclusiv costuri de promovare) și pot cuprinde:
 • cheltuieli de promovare (pagina web, crosuri, pliante, bannere, promovare plătită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto)
 • cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului, crearea/achiziționarea de marcă înregistrată
 • investiții în construcții aferente activității de producție, procesare și/sau comercializareechipamente, utilaje
 • cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare activității (altele decât sediul)
 • aplicații software adecvate activității descrise
 • cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia
 • cheltuieli privind costurile generale ale proiectului
 •  

💼 Valoarea maximă a ajutorului financiar este de 1.500.000 EUR, iar rata sprijinului public nerambursabil este de 50% pentru IMM-uri și 40% pentru alte întreprinderi. Formele asociative pot ajunge pana la 70% finanțare.

✅ Cheltuielile eligibile acoperă:

 • construcția și dotarea clădirilor unităților de procesare
 • extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare
 • investiții pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră
 • respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, precum spațiile destinate personalului de producție
 • achiziționarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport compacte pentru colectarea materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare
 • îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde
 • marketingul produselor obținute
 • cheltuieli aferente comercializării produselor: magazin la poarta unității, magazine proprii, magazin online, rulotate/autorulote, automate
 •  

🌾 Apelul va fi deschis curând, iar finanțarea va sprijini microîntreprinderile și întreprinderile mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

💼 Valoarea sprijinului financiar nerambursabil va fi intre 70% – 90% din costul total al proiectului. Ajutorul nerambursabil nu trebuie sa depășească 200.000 EUR/beneficiar.

✅ Exemple de cheltuieli eligibile sunt:

 • extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor;
 • înfiinţarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 • înfiinţarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
 • construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

🚩 Fermierii români vor putea obține noi fonduri europene, cu valori maximale de câte 350.000 de euro – 1,5 milioane de euro pe proiect, pentru achiziții de utilaje agricole, instalații pentru irigații și energie, amenajări, softuri specifice și altele, printr-o linie de finanțare care urmează să fie deschisă în semestrul al doilea al anului 2021.

🌾 Vorbim despre submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a scos în dezbatere publică propunerea de ghid al solicitantului.