176999312_955183371975554_5955143122591418009_n

01

Servicii integrate pentru incluziune socială în Comuna Vizantea-Livezi.

Scopul proiectului este oferirea de servicii integrate pentru 252 de persoane din GT din Comuna Vizantea-Livezi în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată.

02

Construire hală depozitare – procesare și înființare plantație de zmeur.

Submasura 4.1a: Investiții în exploatații pomicole.

Plantatie Zmeura
Utilaje Agricole

03

Înființare livadă superintensivă de cireș, cca. 8 ha, construire anexe pentru exploatația agricolă, împrejmuire, drum și alei.

Submasura 4.1a: Investiții în exploatații pomicole.

04

Construire clădire P+1 pentru organizare evenimente

Măsura P.O.R 2.2: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Renovare Pensiune Finantare Nerambursabila

05

Proiect Cross Green

Submasura